Regler & Villkor

Författaren frånsäger sig allt ansvar för kvaliteten på webbplatsens information, d.v.s. för att den är aktuell, korrekt och fullständig. Ersättningskrav för skador som förorsakats av användning av information från webbplatsen, däribland information som är ofullständig eller felaktig, kommer därför att tillbakavisas.

Alla erbjudanden är icke-bindande och utan förpliktelser. Delar av eller hela webbplatsen, inklusive alla erbjudanden och all information, kan byggas ut, ändras eller helt eller delvis tas bort av författaren utan särskilt tillkännagivande.

Hänvisningar och länkar

Författaren är inte ansvarigt för något innehåll i länkar eller hänvisningar från sina webbsidor, om företaget inte har full kännedom om illegalt innehåll och skulle kunna förhindra besökarna på sin webbplats att ta del av dessa sidor. Om någon skada uppkommer genom användning av information som presenteras där, skulle endast upphovsmannen till respektive sidor kunna vara ansvarig, inte den som har länkar till dessa sidor. Vidare är inte författaren ansvarigt för någon post eller några meddelanden som publicerats av användare av diskussionsforum, gästböcker eller e-postlistor på företagets webbsidor.

Upphovsrätt

Författaren har inte haft för avsikt att använda något upphovsrättsskyddat material i sin publikation eller, om detta inte är möjligt, att i varje enskilt fall hänvisa till respektive upphovsrättsinnehavare.

Författaren har ensamrätt till allt sitt material. All kopiering eller användning av objekt som diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är förbjudet utan författarens medgivande.

Juridisk giltighet för denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning skall betraktas som en del av en Internetpublikation, som du hänvisats från. Om delar av eller enskilda termer i detta uttalande inte är lagenliga eller korrekta, kvarstår innehållet i eller giltigheten av övriga delar opåverkat av detta faktum.

Användning av ”Cookies”

Vi använder cookies av flera anledningar:

  1. Statistiska ändamål för att spåra hur många unika användare vi har och hur ofta de besöker våra web-platser. Vi samlar datalistor på sidor som är mest besökta, vilken typ av användare och från vilka länder.
  2. Vi kan använda en tredje part för att samla in anonym användarinformation, ibland genom cookies och/eller vägledning via web.
  3. Attends kan skapa statistiska cookies för att spåra reklamintryck och förändringar.
  4. Genom att placera cookies på din dator kan vi hjälpa dig med annonser som du är mer intresserad av. Det tillåter oss att se antalet gånger du tittar på dom och samtidigt mäta hur effektiv annonskampanjen har varit.

Du kan stänga av cookies men om du gör det kan du inte använda alla tjänster på vår web-plats Du får fler ”pop-up fönster” och annan påträngande reklam, eftersom vi inte kan begränsa vad du ser när du använder cookies. Du kommer fortfarande att kunna se utgivet material.

På alla moderna webbläsare kan du ändra cookies inställningar. Dessa inställningar finns normalt under menyn ”alternativ” eller ”inställningar”. För att förstå inställningarna kan följande länkar vara till hjälp (se nedan), välj annars hjälp-funktionen i menyn för mer information.

Genom att använda web-platserna så samtycker du till användningen av cookies som beskrivs enligt ovan.