Allt-i-ett, bältesfixering - Alla produkter

Attends Flex är en serieallt-i-ett-skyddutformadeföratthanteratung urin- och/elleravföringsinkontinens. De ärlättaattanvända, medettflexibeltfixeringssystemsomgörattbältetkanfästassäkertruntmidjaninnanskyddetslutfixeras. Detelastiskamidjebandetger en tät och bekvämpassform och minskarriskenförläckage. Våtindikatornpåbaksidananvändssomhjälpförattvisanärskyddetbehöverbytas.

Grad av inkontinens :

Absorptionsnivå :

Välj storlek :

Allt-i-ett, bältesfixeringAllt-i-ett, bältesfixering

 1. Tung
  Flex 8 Small Flex 8 Small
  Allt-i-ett, bältesfixering
 2. Tung
  Flex 8 Medium Flex 8 Medium
  Allt-i-ett, bältesfixering
 3. Tung
  Flex 8 Large Flex 8 Large
  Allt-i-ett, bältesfixering
 4. Tung
  Flex 8 X-Large Flex 8 X-Large
  Allt-i-ett, bältesfixering
 5. Tung
  Flex 9, Small Flex 9, Small
  Allt-i-ett, bältesfixering
 6. Tung
  Flex 9, Medium Flex 9, Medium
  Allt-i-ett, bältesfixering
 7. Tung
  Flex 9, Large Flex 9, Large
  Allt-i-ett, bältesfixering
 8. Tung
  Flex 9, X-Large Flex 9, X-Large
  Allt-i-ett, bältesfixering
 9. Tung
  Flex 10, Small Flex 10, Small
  Allt-i-ett, bältesfixering
 10. Tung
  Flex 10, Medium Flex 10, Medium
  Allt-i-ett, bältesfixering
 11. Tung
  Flex 10 Large Flex 10 Large
  Allt-i-ett, bältesfixering
 12. Tung
  Flex 10 X-Large Flex 10 X-Large
  Allt-i-ett, bältesfixering

Fördelar

Quick-Dry
För snabb absorption och torrhet.
Quick-Dry är det spridningsskikt som är placerat direkt under ytskiktet där urinen först når skyddet. Det leder snabbt bort urinen från ytan och ner i skyddets kärna och förhindrar samtidigt återvätning.
Active Zone
Där mest absorption behövs.
Active Zone är området centrerat i mittenav skyddet där det erbjuds som högst absorption där det verkligen behövs. Hög absorption ger torrhet och ökad läckagesäkerhet för användaren. Active Zone innehåller en relativt hög procent av råmaterialet Fluff och SAP i jämförelse med skyddets kanter (fram -och baktill) Det är allmänt accepterat att en urintömning oftast sker på en punkt centrerat mitt på skyddet vilket är anledningen till att det krävs en högre absorption och inkapsling av urinen just i detta område.
100% Andningsbar
För ökad komfort.
Det andningsbara materialet gör det möjligt för huden att andas, vilket bidrar till en ökad komfort och god hudhälsa.
Odour Protection
Minskar risken för lukt.
Superabsorbenter är en del av materialet i skyddets kärna som kapslar in urinen och därmed bort från ytan och huden. Ju mer effektivt urinen stängs in i skyddet, desto mindre risk för läckage och att det bildas ammoniak. Ammoniak bildas när urin kommer i kontakt med syre och orsakar en otrevlig lukt. Attends produkter innehåller inga parfymer eller andra tillsatser för att dölja lukt.

 

pH Värde
Kärnteknologin Bidrar till att skydda huden för en god hudhälsa.
Kärnteknologin med de spiralformade fibrerna i spridningsskiktet hjälper till att garantera ett lågt pH värde likt hudens naturliga pH. Detta hjälper till att skydda huden och bidra till god hudhälsa. Ett lågt pH värde hjälper till att minska tillväxten av oönskade bakterier som orsakar obehaglig lukt och kan vara skadligt för hudens hälsa.