Tips när du pratar om inkontinens med dina patienter

Tips för att prata inkontinens med patienter

Som vårdpersonal kan du vara van vid att ha svåra samtal med patienter eller förklara komplicerade resultat för föräldrar till ett litet barn. Vissa ämnen kan dock vara mer utmanande att prata om än andra. Inkontinens är något många patienter kan känna sig generade över och de kanske inte vet hur de ska förklara sina symtom för dig på grund av detta. Detta kan leda till att patienter inte får det stöd och de råd de behöver för att förbättra sin livskvalitet. I det här inlägget kommer vi att ge dig några effektiva tips för att diskutera inkontinens med dina patienter för att säkerställa att de får det stöd de behöver utan att skämmas.

 

Vikten av effektiv kommunikation

När det gäller känsliga ämnen som inkontinens är effektiv kommunikation mellan vårdpersonal och patienter väldigt viktigt. Även om patienter söker hjälp för sitt tillstånd, kan det vara skrämmande att faktiskt prata om det med dig – särskilt om det är första gången. Se därför till att du låter din patient veta att inkontinens är ett vanligt problem och att det finns många inkontinensprodukter och behandlingar tillgängliga. Genom att effektivt kommunicera din kunskap om tillståndet och ge din patient personlig rådgivning kan du se till att de lämnar samtalet och känner sig hörda och hjälpta.

 

Utmaningar sjukvårdspersonal kan möta

Det kan finnas tillfällen då du möter utmaningar när du försöker diskutera inkontinens med patienter. Till exempel kan några av dessa utmaningar inkludera:

● Patienten kanske inte vill prata om det eftersom det kan vara ett "tabu" ämne för dem

● De kanske inte vill erkänna att de har inkontinens

● Känner sig överväldigad av det du säger

● Svenska kanske inte är deras första språk eller så kommunicerar de via teckenspråk

● De kan ha begränsat ordförråd eller kanske inte kan läsa

● Patienter kan ha talsvårigheter som kan göra det svårt att kommunicera

● Patienten känner sig obekväm att prata om det med andra utanför deras stödsystem

 

Att veta när man ska ta upp ämnet inkontinens är viktigt. Det är bäst att ta upp det när din patient är lugn och kan fokusera på dina ord. Försök att vara medveten om alla tecken som kan tyda på att din patient vill diskutera något med dig också. Som vårdpersonal är det avgörande att du förstår när en patient behöver remitteras till en specialist. Även om du kan ge stöd och råd, tillgodoses ibland deras inkontinensbehov bäst av en inkontinensspecialist.

 

Tips för att diskutera inkontinens med patienter

Även om det finns vissa utmaningar, kan navigering i konversationer om inkontinens ha en enorm följdeffekt på hur väl en patient hanterar sitt tillstånd. Du bör använda ett empatisk, sakligt tonfall. Om du känner dig obekväm, låt inte detta visa sig eftersom det också kan göra din patient obekväm. Identifiera och bedöm hur de kommunicerar och se upp för icke-verbala ledtrådar. Enkla tekniker som att använda lågteknologiska hjälpmedel, skyltar, bildsymboler och kommunikationsböcker kan vara användbara. Här är några av våra bästa tips som hjälper dig i dessa svåra samtal samtidigt som du skapar förtroende för både dig själv och din patient:

 

Skapa tillit och komfort

En av de viktigaste sakerna du kan göra är att skapa en känsla av tillit hos din patient. Genom att hjälpa dem att känna sig bekväma kan de bli mer öppna för att ha svåra samtal eller dela med sig av symtom som de skäms över. Vissa patienter tjänar också på att få försäkran om att det de säger är konfidentiellt och inte kommer att delas utan samtycke. Detta hjälper till att skapa förtroende och kan göra dem mer villiga att dela personlig information med dig.

 

Använd ett empatiskt språk

Att använda rätt språk kan göra samtal kring inkontinens lättare för dig och din patient. Försäkra dem genom att låta dem veta hur vanlig inkontinens är och att det inte är omöjligt att hantera effektivt. Varje patient är olika; vissa kanske gärna pratar om sina badrumsvanor, medan andra kanske inte gör det. Därför kan det vara en användbar övning att sätta sig in i en patient som kämpar med inkontinens och fundera över vad du skulle vilja att din vårdpersonal säger till dig. Detta kan hjälpa dig att skapa några öppna frågor och stödjande fraser för att hjälpa dem att känna sig mer bekväma. Inkontinens är ett svårt tillstånd att hantera på egen hand och det kan orsaka många negativa känslor för patienten. Så försök att vara förstående om de är stängda när du pratar med dem om det. Genom att visa empati i hur du pratar med dem kan din patient komma runt och känna sig mer bekväm med att öppna sig.

 

Utbilda patienter

Många patienter kommer att ha en strikt uppfattning om hur inkontinens ser ut, och tror på många av de stereotyper och stigmatiseringar som är förknippade med det. Men genom att förklara orsaker, symtom och vanliga missuppfattningar kan du ge dina patienter den utbildning de behöver för att till fullo förstå tillståndet. Resurser kan också vara till stor hjälp för patienter, särskilt om de känner sig överväldigade eller förvirrade. Vissa patienter behöver tid att anpassa sig på egen hand eller med sina nära och kära, så att ge dem stödjande resurser kan göra stor skillnad.

 

Ha en öppen dialog

Det är viktigt att du under dessa samtal med dina patienter får dem att känna sig bekväma och som om de är fria att prata om sina upplevelser. Att ställa öppna frågor till dem snarare än de med "ja" eller "nej"-svar kan kännas mindre direkt. Att till exempel fråga ’har du några problem med att gå på toaletten?’ skapar en möjlighet för patienten att förklara sina symtom utan att känna att de får diagnosen direkt eller sätts på plats. Det kan krävas mycket mod att prata öppet om sina symtom, så försök att hålla dialogen öppen och låt samtalet flyta naturligt utan några direkta frågor (förutom när det är nödvändigt).

 

Fatta besluten tillsammans

Ett sista tips när man diskuterar inkontinens med patienter är att involvera dem i beslutsfattandet om deras tillstånd. Det finns trots allt så många olika behandlingar och produkter där ute, och varje patient kommer att ha unika behov och preferenser. Så om du bara berättar för en patient vad de får och inte får göra, kan de känna sig begränsade eller som om de inte har något att säga till om i beslutet. Fråga dem vad deras preferenser skulle vara och håll dem delaktiga varje steg på vägen - och om de har en vårdare med sig, håll dem så aktivt engagerade som möjligt. Genom att fatta beslut i samarbete med din patient om deras hanteringsplan kan du hjälpa dem att ta kontroll över sin inkontinens. Kom ihåg att vården ska vara personcentrerad och inte bara fokusera på uppgifter och processer. En viktig del av vården är att vara medveten om och lyhörd för egenskaperna i en persons liv, inklusive deras värderingar, känslor och övertygelser och främja värdighet.

 

Inkontinensprodukter från Attends

Även om inkontinens är ett komplicerat tillstånd, behöver samtal om det med patienter inte vara det. Genom att förse dem med kunskap och resurser, främja en öppen, empatisk dialog och skapa förtroende kan du också enkelt navigera i samtal med patienter om inkontinens. När det gäller att förse patienter med information om inkontinensprodukter kan du också lita på att Attends är varumärket som uppfyller deras behov. Vi erbjuder ett stort utbud av produkter som kan hjälpa dina patienter att hantera sin inkontinens dagligen.

 

Visa alla Attends produkter.

 

Källor:

Bladder & Bowel UK - Prata med patienter om urinblåsa och tarmhälsa

BMJ - Inkontinens är svårt att prata om

Recent Articles