Urininkontinens hos män

Hur man väljer rätt inkontinensprodukt - en omfattande guide för män

Upp till 34% av äldre män upplever visst urinläckage och upp till 11% rapporterar det som en daglig händelse. Inkontinens ökar också med åldern för män, men bör inte ses som en oundviklig konsekvens av åldrandet. Trots vad forskning säger oss, upplevs det att dessa siffror kan vara mycket högre på grund av det fortsatta tabu kring detta ämne och män som inte rapporterar sitt urinläckage till sin läkare.

 

Typer av urininkontinens

Trängningsinkontinens står för cirka 80% av läckaget hos män och beror på ett överväldigande, okontrollerbart behov av att tömma blåsan.

 

Ansträngningsinkontinens, även kallat stressinkontinens, står för merparten av de återstående 20%. Detta uppstår på grund av en förändring i trycket på blåsan, t.ex. vid hosta, nysningar, tunga lyft och byte av position. Stressinkontinens beror främst på prostatakirurgi, trauma eller neurologisk skada. Vissa män upplever både trängning- och ansträngningsinkontinens och detta klassas som blandinkontinens.

 

Dessutom finns det en liten andel män som upplever överrinningsinkontinens. Överrinningsinkontinens uppstår när det finns ett normalt urineringsbehov, men endast små mängder kan frigöras på grund av en svag blåsa eller blockering. Senare uppstår en betydande läcka när blåsan är för full men det inte finns något behov av att tömma. Andra symtom som är relaterade till UI (urininkontinens) är ett svagt/avbrutet urinflöde, att inte känna sig helt tömd, ökad frekvens, brådska och ibland smärta/obehag som leder till urinvägsinfektioner.

 

Vad kan man göra för att hjälpa?

Bäckenbottenträning är den huvudsakliga behandlingstekniken som används för att förbättra läckaget, speciellt vid ansträngningsinkontinens. Men var är bäckenbotten? Bäckenbottenmusklerna sträcker sig från blygdbenet till svanskotan, från ett sittande ben till det andra, och bildar en trampolinliknande struktur. Hos män stödjer bäckenbotten blåsan och tarmen. Urinröret och ändtarmen passerar genom bäckenbotten och helst lindas det stadigt runt dessa passager för att hjälpa till att hålla dem stängda. När bäckenbottenmusklerna är starka hjälper de till att förhindra läckage av urin och avföring.

 

Bäckenbottenproblem kan uppstå när bäckenbottenmusklerna är sträckta, försvagade eller för spända. Bäckenbottenmusklerna kan försvagas av:

• Operation för urinblåsa eller tarmproblem

• Förstoppning

• Övervikt

• Ihållande tunga lyft

• Träning med hög effekt

• Långvarig, ihållande hosta (som rökhosta, bronkit eller astma)

• Åldrande

 

Men i nästan alla fall kan försvagade bäckenbottenmuskler stärkas med bäckenbottenträning. Dessutom uppstår en överaktiv eller stram bäckenbotten när musklerna blir spända och inte kan slappna av. Många som har en överaktiv bäckenbotten kan uppleva förstoppning, brådska att hinna till toaletten och bäckensmärtor. Dessa män har faktiskt mer nytta av en avslappning av bäckenbotten.

 

Öva dina bäckenbottenmuskler

Innan du börjar är det viktigt att identifiera rätt muskler att träna. På toaletten, försök att stoppa eller bromsa urinflödet mitt i tömningen av urinblåsan. Om du kan göra detta så klämmer du ihop rätt muskler. Prova bara denna metod en gång i veckan. Om du gör detta för ofta kanske din urinblåsa inte töms som den ska. Stå framför spegeln utan kläder på. Dra in dina bäckenbottenmuskler och håll dem. Du bör se penis dra in och din pung bör lyftas. Se sedan till att slappna av helt. Ett tips som fungerar riktigt bra för att hålla fokus på det korrekta området är att tänka "nötter mot mage". När du känner rätt muskler kan du börja träna dem. Detta kan göras i vilken position som helst. Medan du tänker "nötter mot magen", kläm och håll så länge du kan och sedan medvetet "släpp taget" för att slappna av i musklerna igen. Därefter, med samma teknik, kläm och släpp så många gånger du kan. Sikta på att göra detta 3 gånger om dagen. Detta är dock en generaliserad rekommendation! Bäckenbottenövningar är mest effektiva när de är individuellt anpassade och övervakade. Om du inte är säker på att du gör klämningarna rätt, eller om du inte ser någon förändring i symtomen efter tre månader, be om hjälp från din husläkare, en bäckenhälsofysioterapeut eller en inkontinenssjuksköterska.

Recent Articles