Attends produkter för kvinnor

Attends produkter är utvecklade för alla typer och nivåer av urinläckage, både för att hantera lätt, medel och tung inkontinens. Det är därför viktigt att du väljer inkontinensskydd som passar dina behov. Gemensamt för alla produkter är att du kan känna dig trygg och bekväm i alla situationer, och samtidigt ta vara på din hudhälsa. Alla Attends produkter är indelade i ett nummersystem som gör det lätt att hitta rätt kapacitet och storlek.


Product Range

Produktveileder

Produktvägledaren hjälper dig att hitta rätt produkter.