Förpackningssymboler

Medicintekniska produkter - Symboler att använda vid märkning av produkt och information till användare - Del 1: Allmänna krav (ISO 15223-1:2016). Den här delen av ISO 15223 identifierar krav på symboler som används vid märkning av medicinsk utrustning som överför information om säker och effektiv användning av medicintekniska produkter. Den innehåller också symboler som uppfyller kraven i standarden.

Standarden gäller för symboler som används inom ett brett spektrum av medicintekniska produkter som marknadsförs globalt och därför måste uppfylla olika regelverkskrav. Dessa symboler kan användas på själva medicintekniska produkten, på förpackningen eller i den därtill hörande dokumentationen.


Följ bruksanvisningen

Följ bruksanvisningen – Indikerar att användaren bör följa bruksanvisningen.

Varning (Även inkluderat på attends.eu): För att undvika kvävningsrisk, förvara påsen utom räckhåll för barn.

Utsätt inte produkten för öppen eld, rykande eller glödande material. Det kan leda till risk för brand.

Återanvänd ej

Återanvänd ej – indikerar en medicinsk produkt som är avsedd för engångsbruk, eller för användning på en enda vårdtagare under en enda procedur.

Tillverkare

Tillverkare – Indikerar tillverkaren av medicinska produkter, som definierat i EU-direktiven 2017/745 och 2017/746. Denna symbol följs av tillverkarens namn och adress.

Den Gröna Punkten

Den Gröna Punkten – Licenssymbolen för ett Europeiskt industrinätverk där förpackningsavgiften är betald i landet där produkten säljs. Symbolen är ett globalt varumärke.

Spola inte ner i toaletten

Spola inte ner i toaletten.

Spola inte ner i toaletten

Spola inte ner i toaletten.

Innehåller inte Latex

Innehåller inte Latex.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial – Identifierar att produkten är gjord av Polyeten med låg densitet.

CE-märkt

CE-märkt – För att få sälja medicinska produkter inom Europeiska Unionen måste produkterna vara CE-märkta.

CE är inte en kvalitetsmärkning, men för att produkten ska överensstämma med EU-direktiv krävs viss standard för prestanda, kvalitet, säkerhet och effektivitet för produkttypen.