Produkter och hjälpmedel förskrivna av vården

Det kan vara svårt att prata med någon om inkontinens och läckagebesvär. Det är dock viktigt att komma ihåg att vårdpersonal har lång erfarenhet och vana av inkontinens - för de är det inte konstigt eller pinsamt. Våga be om hjälp.

Du kan välja att ta upp frågan med den person du känner tryggast med t ex din husläkare, gynekolog eller distriktssköterska. Utredning görs och behandling fastställs. Både medicinering och operation kan vara en möjlig behandlingsform. Likaså är träning av bäckenbottenmusklerna en annan effektiv behandlingsmetod, speciellt för ansträngningsinkontinens. Vid konstaterande av inkontinensbesvär kan individuellt utprovade produkter förskrivas av t ex läkare, uroterapeut eller distriktssköterska.

Inom respektive landsting eller kommun finns det ett tillgängligt sortiment från olika leverantörer beroende på vad kommunen/landstinget har valt att upphandla. Kontrollera med vården vad som finns tillgängligt i ditt område.