Attends products for all

Lätt inkontinens för kvinnor

Läckage i form av några droppar eller små mängder urin. Kvinnor upplever ofta detta i samband med att de nyser, skrattar, hostar eller vid fysisk aktivitet.

Medel inkontinens för kvinnor

Små och ibland lite större mängder läckage. Vanligt att inte alltid hinna till toaletten i tid och ofta känslan av ett brådskande behov att urinera.

Tung inkontinens för kvinnor

Hela tiden större mängder läckage. Hinner inte till toaletten i tid. Liten eller ingen kontroll över blåsan och/eller tarmfunktionen.