Attends products for all

Lätt inkontinens

Läckage i form av några droppar eller små mängder urin. Kvinnor upplever ofta detta i samband med att de nyser, skrattar, hostar eller vid fysisk aktivitet. För män handlar det om läckage i form av några droppar eller små mängder urin som ofta förekommer efter urinering.

Medel inkontinens

Små och ibland lite större mängder läckage. Vanligt att inte alltid hinna till toaletten i tid och ofta känslan av ett brådskande behov att urinera.

Tung inkontinens

Hela tiden större mängder läckage. Hinner inte till toaletten i tid. Liten eller ingen kontroll över blåsan och/eller tarmfunktionen.