VI VISAR OMTANKE!

På Attends visar vi omtanke till människan, vårt samhälle och vår planet.

Attends är en stor, global leverantör av inkontinensskydd som hjälper människor runt om i världen att upprätthålla ett friskare liv och en lyckligare tillvaro, genom att tillverka absorberande inkontinensskydd som är prisvärda, effektiva och tillgängliga för alla.

På Attends tar vi stort ansvar för att förbättra energieffektiviteten och resursanvändningen genom att ständigt utvärdera verksamhetens miljöpåverkan. Hållbarhet och medvetet miljöarbete är en naturlig del av vårt arbete och de goda resultaten av många års arbete är beviset på att vi gör stor skillnad för framtida generationer.

Vi inser att vi alla måste arbeta tillsammans och vara medvetna om varför det är viktigt att tänka och agera hållbart. Därför involverar vi såväl våra medarbetare, leverantörer, kunder, vårdpersonal och användare av produkterna så att vi kan lära av varandra. Vi är övertygade om att detta kommer att bidra till ännu snabbare utveckling och större framsteg för miljön. Oavsett om det sker på individuell nivå eller tillsammans, så finns det stora möjligheter att bidra till positiva effekter.

Tillsammans kan vi göra skillnad, varje dag!

Innovativa produkter med garanterat hög kvalitet

Attends produkter utvecklas kontinuerligt för optimerad prestanda och kvalitet, samtidigt som vi strävar efter minskad miljöpåverkan. Livscykelbedömningar används (redan) i designprocessen för att kartlägga produkternas miljöpåverkan. Exempelvis har vi minskat koldioxidavtrycket från våra Cover-Dri-produkter med 25 % sedan 2004.

Läs mer om

Läs mer om våra produkter, förpackningar och logistik.

Läs mer

Läs mer om hur vi minskar vårt koldioxidavtryck.

Läs mer

Attends produkter tillverkas med 100% förnybar el.

Attends produktionsanläggning ligger i Aneby, strax utanför Jönköping i Småland. Här har vi producerat inkontinensprodukter i över 40 år och nuförtiden använder vi 100% förnybar el samt fjärrvärme vid tillverkningen av våra produkter. Anläggningen är också certifierad enligt ISO 14001, 9001, 13485 och IFS HPC.

 


Läs mer om

Läs mer om en deponifri avfallshantering och vår tillverkning.

Läs mer

Nordic Swan Ecolabel & Oeko-tex

Läs mer

Rätt produkt till rätt person

På Attends är vi övertygade om att vi bör sträva efter en personcentrerad inkontinensvård där vi alltid utgår från individens unika behov. Detta är även till fördel för alla aspekter av hållbarhet: individualiserade produkter leder till minskad risk för onödiga och felaktiga ordinationer, reducerad miljöpåverkan och ekonomiska fördelar.

Våra livscykelanalyser visar att påverkan på miljön ökar med 15 % när man använder en absorptionsnivå som är ett nummer högre än vad som egentligen finns behov för och hela 30 % om man använder en absorptionsnivå som är två nummer för hög.

Vårt främsta mål är att stödja och utbilda kunder och vårdpersonal i hur vårt sortiment ska användas och att ge allmänna kunskaper om inkontinens, så att vi tillsammans kan hitta bra individuella lösningar som ger trygghet och komfort till alla som använder Attends. Samtidigt fortsätter vi att visa omtanke och positiva resultat för ett hållbart miljöarbete.

Financial Climate Contribution -

Vår fabrik använder 100% förnybar el samt fjärrvärme. Detta har resulterat i att vår Scope 1- och 2 påverkan har minskat med 95%. Som kompensation för återstående påverkan bidrar vi ekonomiskt till verifierade utsläppsminskningsprojekt. Detta gäller även för utvald Scope 3 påverkan, till exempel våra medarbetares resor till och från jobbet.

Nordisk Miljömärkning - Svanen 

En stor del av Attends sortiment har blivit Svanenmärkt - ett världsledande miljömärke med hög trovärdighet, som har funnits i över 30 år. Nordisk Svanenmärkning innebär att våra produkter har bland den lägsta miljöpåverkan inom den aktuella produktgruppen.

Attends är spårbarhetscertifierat (chain of custody) enligt FSC® (FSC C117935) och PEFC. All fluffmassa som används vid tillverkningen av Attends produkter kommer från leverantörer som är certifierade enligt FSC® eller PEFC. Fluffmassan uppfyller minst kraven för FSC controlled wood, viket betyder att fibrernas ursprung har kontrollerats av en oberoende tredje part.

ISO 14001

Certifiering är en garanti för att vårt bolags miljöpåverkan mäts, kontrolleras och förbättras. 

OEKO-TEX Standard 100.

Om en produkt är försett med STANDARD 100-märket har alla komponenter i produkten testats för skadliga substanser och försäkrar att produkten är ofarlig för hälsan. Attends Cover-Dri, Attends Soft 1-7, Attends Lady Night Pad 6 och de flesta av Attends Pull-Ons (SE 21-260 RISE IVF), samt Attends fixeringsbyxor (6234-7001 DTI Denmark) är certifierade idag och vi är i pågående process att certifiera ännu fler produkter i vårt sortiment.

För ytterligare information, ta en titt på vår Miljöpolicy och Kvalitetspolicy. Se även vår Policy för Core Labour Requirements.

Läs mer om våra produkter

Alla produkter