Produkter, förpackning och logistik

Produkter och förpackning 

Attends strävar efter en diskret och resurssnål produktdesign. Livscykelbedömningar används i designprocessen för att kartlägga produkternas miljöpåverkan. Vi arbetar med att sammanställa våra livscykeldata till certifierade miljövarudeklarationer (EPD)

Exempelvis har vi minskat koldioxidavtrycket från våra Attends Cover-Dri-produkter med 25 % sedan 2004.

Våra produkter är optimalt komprimerade i påsen, vilket innebär att vi får plats med fler produkter i mindre förpackningar. Vi använder enbart förpackningsmaterial med låg resursförbrukning och bra återvinningsbarhet, som polyeten och kartong. Polyetenpåsar används i stället för pappkartonger för att vi ska kunna komprimera produkterna och erbjuda effektivare logistiklösningar.

Attends har nu även börjat använda påsar som innehåller 30 % återvunnet material.

Logistik

Transporter utgör ett viktigt område för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar miljöpåverkan. Attends produkter är utvecklade med målet att minska transportvolymen under produktens hela livscykel. Detta leder till positiva effekter med avseende på såväl transport av råmaterial som färdiga produkter.

Väl komprimerade produkter i optimerade påsar, kombinerat med en hög utnyttjandegrad för lastbilarna som transporterar produkterna, bidrar till maximerade volymer och vår målsättning är att reducera transporternas miljöpåverkan ytterligare.

Läs mer om

Läs mer om hur vi minskar vårt koldioxidavtryck.

Läs mer

Läs mer om en deponifri avfallshantering och vår tillverkning.

Läs mer

Nordic Swan Ecolabel & Oeko-tex

Läs mer

Miljö och Hållbarhet

Läs mer