Vilka möjligheter har ett digitalt möte?Mot oss hur ni vill! AttendsVilka möjligheter har ett digitalt möte?Mot oss hur ni vill! AttendsVilka möjligheter har ett digitalt möte?Mot oss hur ni vill! Attends

Vilka möjligheter har ett digitalt möte?

Ett digitalt möte är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att mötas utan behov av resor. Det är mycket flexibelt och lämpar sig bra för såväl konsultationer, utbildningar som presentationer och är därmed ett utmärkt komplement till det fysiska mötet i vardagen.

För många är digitala möten inte något nytt, men så är det långtifrån för alla. Det är vanligt att man känner sig lite tveksam inför tekniken och att ”sitta framför en kamera”. Detta är något vi har full respekt för och vill hjälpa till med! I Möt oss hur ni vill tar vi på oss helhetsansvaret för att ert digitala möte ska bli det bästa, vilket omfattar såväl förberedelser, genomförande och metodik.

Här följer några exempel på olika former av digitala webbmöten och dess möjligheter.

Traditionellt moteTraditionellt moteTraditionellt mote

Webbmöte

Ett webbmöte går i princip lika snabbt att koppla upp som ett vanligt telefonsamtal, men är mycket mer flexibelt. Ofta har man behov av att visa innehåll på varandras bildskärmar, vilket är enkelt i ett webbmöte. Det är också värdefullt att kunna använda kameran för att tex visa produkter och lösa problem gemensamt. Antalet deltagare är obegränsat, vilket medför möjligheter att anpassa ett webbmöte till en mängd olika behov och situationer.

Webbutbildning

En webbutbildning är en mycket enkel, kostnads- och resurseffektiv utbildningsform. Antalet deltagare är obegränsat och tillsammans med vårt upplägg som bygger på aktiva möten med hög delaktighet vågar vi utlova en mycket givande stund tillsammans.

UtbildningarUtbildningarUtbildningar
WebbinariumWebbinariumWebbinarium

Webbinarium

Ett webbinarium är ett seminarium som hålls via ett webbmöte, dvs en digital föreläsning. Det liknar en webbutbildning, men har ett upplägg som är mer föreläsningsinriktat och därmed passar utmärkt då man vill förmedla information till ett större antal deltagare.