Beställning av kostnadsfria produktprover

Vi håller på att utveckla en ny och förbättrad funktion för beställning av produktprover som snart kommer att dyka upp på den här sidan. Fram till att den finns på plats beställer ni produktprover antingen via telefon, eller E-post enligt nedan:

Attends provlager

E-post: info@attends.se
Telefon: 020 – 77 80 00

Ps: I samband med att man beställer produktprover är det vanligt att man behöver diskutera val av produkter, patienters unika behov mm.
Vi vill därför gärna uppmuntra er till att ringa oss i samband med att ni beställer produktprover!