Minskat koldioxidavtryck

Minskat koldioxidavtryck 

En betydande del av den klimatpåverkan som härrör från våra produktionsprocesser utgörs av utsläpp av växthusgaser. Under 2003 gjorde vi vår första energikartläggning och beräknade växthusgasutsläppen från anläggningen. Sedan dess har vi arbetat kontinuerligt för att minska vår energiförbrukning och för att ställa om till mer hållbara energilösningar:


2003

Attends genomför sin första energikartläggning.

2005

Värmeåtervinning från tryckluftssystem.

2007

Värmeåtervinning från processluft.

Read More
*(klimatkompensation certifierad med Gold Standard för växthusgasutsläppen från vår förnybara el).

Sedan 2004 har vi minskat koldioxidutsläppen från anläggningen (scope 1 och 2) med över 95 %, samtidigt som produktionsvolymen har fördubblats. Minskningen har möjliggjorts genom bl.a:

  • övergång till förnybar el och uppvärmning
  • värmeåtervinning
  • övergång till LED-baserad belysning.

 

Under 2021 bestämde vi oss för att kompensera för de återstående 5 % och att inkludera även några scope 3-utsläpp, t.ex. pendlande medarbetare, för att certifiera produktionsanläggningen i Aneby som klimatneutral.

Läs mer om

Nordic Swan Ecolabel & Oeko-tex

Läs mer

Läs mer om våra produkter, förpackningar och logistik.

Läs mer

Miljö och Hållbarhet

Läs mer

Läs mer om en deponifri avfallshantering och vår tillverkning.

Läs mer