Minskat koldioxidavtryck

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår energiförbrukning och att ställa om till mer hållbara energilösningar.

En betydande del av den klimatpåverkan som härrör från våra produktionsprocesser utgörs av utsläpp av växthusgaser. Under 2003 gjorde vi vår första energikartläggning och beräknade växthusgasutsläppen från anläggningen.

Sedan dess har vi arbetat kontinuerligt för att minska vår energiförbrukning och för att ställa om till mer hållbara energilösningar:


2003

Attends genomför sin första energikartläggning.

2005

Värmeåtervinning från tryckluftssystem.

2007

Värmeåtervinning från processluft.

Read More
*(klimatkompensation certifierad med Gold Standard för växthusgasutsläppen från vår förnybara el).

2003

Our firstenergy audit was performed.

2005

Recycling of heat from compressed air system.

2007

Recycling of heat from production exhaust air.

Read More

Sedan 2004 har våra CO²-utsläpp från anläggningen (Scope 1 & 2) minskat med 95%.


Under denna tid har vår produktionsvolym fördubblats. Minskningarna har gjorts genom:

  • Byte till förnybar el och värme
  • Återvinning av värme
  • Effektivare elanvändning, bl.a. byte till LED-baserad belysning

År 2021 beslutade Attends att införa ett ekonomiskt bidrag, utanför vår egen värdekedja, till verifierade utsläppsminskningsprojekt i en storlek motsvarande våra återstående Scope 1 och 2- samt utvalda Scope 3-utsläpp, till exempel våra medarbetares resor till och från jobbet.

Miljö & hållbarhet

Produkter, förpackning och logistik

Avfallshantering och försörjningskedja

Nordisk Svanenmärkning & Oeko-Tex-certifiering