Minskat koldioxidavtryck

Minskat koldioxidavtryck 

En betydande del av den klimatpåverkan som härrör från våra produktionsprocesser utgörs av utsläpp av växthusgaser. Under 2003 gjorde vi vår första energikartläggning och beräknade växthusgasutsläppen från anläggningen. Sedan dess har vi arbetat kontinuerligt för att minska vår energiförbrukning och för att ställa om till mer hållbara energilösningar:


2003

Attends genomför sin första energikartläggning.

2005

Värmeåtervinning från tryckluftssystem.

2007

Värmeåtervinning från processluft.

Read More
*(klimatkompensation certifierad med Gold Standard för växthusgasutsläppen från vår förnybara el).

År 2021 beslutade Attends att införa ett ekonomiskt bidrag, utöver värdekedjan, till verifierade utsläppsminskningsprojekt i en storlek motsvarande 5% av vår återstående Scope 1/2 påverkan. Detta gäller även för utvald Scope 3 påverkan, till exempel våra medarbetares resor till och från jobbet.

Läs mer om

Nordic Swan Ecolabel & Oeko-tex

Läs mer

Läs mer om våra produkter, förpackningar och logistik.

Läs mer

Miljö och Hållbarhet

Läs mer

Läs mer om en deponifri avfallshantering och vår tillverkning.

Läs mer