Vad är inkontinens egentligen?

Vad är egentligen inkontinens eller urinläckage?

Det är viktigt att vi reder ut begreppen eftersom det finns åtskilliga myter och missuppfattningar kring inkontinens. När allt kommer omkring är det ju så att ju mer du vet om ditt tillstånd, desto bättre förberedd är du på att diskutera ditt problem och lösningar med din distriktssköterska eller läkare.

 

Inkontinens definieras som ofrivilligt läckage av:

  • Urin- benämns som urininkontinens.
  • Faeces (avföring) eller gaser - benämns som avföringsinkontinens.

 

Olika typer av inkontinens

Det är angeläget att kunna fastställa vilket tillstånd just du har. Det finns flera olika slags typer av urininkontinens:

  • Ansträngningsinkontinens, även kallat stressinkontinens: urin läcker ut när urinblåsan utsätts för ökat tryck genom hostning, nysning, skratt, träning eller vid tunga lyft.
  • Trängningsinkontinens: ett plötsligt, intensivt behov av att kissa som följs av ofrivilligt läckage av urin. Du kan behöva kissa ofta, även om nätterna. Trängningsinkontinens kan orsakas av enklare tillstånd såsom urinvägsinfektion, eller av mer allvarliga tillstånd såsom neurologisk sjukdom eller diabetes.
  • Överrinningsinkontinens: ett frekvent eller konstant droppande av urin, till följd av att blåsan är överfull och inte kan tömmas fullständigt.
  • Funktionell inkontinens: fysiska, kognitiva eller strukturella hinder som gör att du inte klarar av att hinna till toaletten i tid. Exempel på detta kan vara grav artrit som hindrar dig från att kunna knäppa upp byxknapparna tillräckligt snabbt eller på grund av en generellt inskränkt rörelseförmåga. Det kan också bero på den fysiska miljön såsom en icke tillgänglighetsanpassad toalett.
  • Blandinkontinens: du upplever fler än en typ av urininkontinens. Oftast är det då en kombination av ansträngnings- och trängningsinkontinens.

 

För att ställa rätt diagnos och få ytterligare hjälp kontakta din distriktssköterska eller läkare. Kom ihåg – så många som 1 av 4 upplever inkontinens under sin livstid, så du är inte ensam. Det är vanligare än man tror!

Recent Articles